Atuty agencji pośrednictwa pracy tymczasowej

 

Wiele osób poszukujących aktywnie nowego zatrudnienia zastanawia się nad tym, jakie są korzyści wynikające ze współpracy z agencjami pracy tymczasowej. Głównym celem takiej agencji jest pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym, a także wsparcie pracodawców w znalezieniu pracowników spełniających konkretne wymagania. W odróżnieniu od urzędów pracy, agencje pracy tymczasowej są prywatnymi przedsiębiorstwami. Czy rzeczywiście warto korzystać z takich usług? W jakich przypadkach jest to dobre rozwiązanie?

Sprawdzamy oferty agencji pracy tymczasowej

agencja pośrednictwa pracy tymczasowej WłocławekSama koncepcja działania agencji pracy pojawiła się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to nastał kryzys i przedsiębiorcy borykali się brakami kadrowymi. Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania stałych pracowników, przedsiębiorcy zaczęli korzystać ze wsparcia wypożyczonych pracowników. Świadczyli oni pracę na rzecz takiego pracodawcy do momentu, aż nie znalazł on stałych pracowników. Z czasem pojęcie pracownika tymczasowego stało się popularne również w Europie i doczekało się regulacji prawnych. Obecnie agencje pracy są prywatnymi firmami, które świadczą usługi podobne do tych, które są realizowane przez urzędy pracy. Jeżeli zainteresowała nas agencja pośrednictwa pracy tymczasowej Włocławek jest odpowiednim miejscem do korzystania z takich usług. Do głównych zadań realizowanych przez agencje pracy tymczasowej można zaliczyć rekrutację oraz selekcję pracowników, zatrudnianie pracowników, nawiązywanie współpracy z pracodawcami z różnych branż oraz delegowanie pracowników do odpowiednich pracodawców. Aby możliwe było zapewnienie pracownikom odpowiedniej pracy, konieczne jest uzgodnienie warunków przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę, a następnie jej zaakceptowanie przez pracownika tymczasowego. Konieczne jest ustalenie w umowie rodzaju pracy, kwalifikacji i umiejętności, jakie musi posiadać pracownik tymczasowy, okresu wykonywania pracy tymczasowej, miejsca i wymiaru pracy, a także wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwało pracownikowi tymczasowemu.

W rzeczywistości agencja pracy jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego. Z tego powodu obowiązkiem agencji pracy jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z dokumentacją pracowniczą, przekazywaniem pensji pracownikowi, a także odprowadzaniem za niego składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Agencje pośrednictwa pracy tymczasowej zawierają z pracownikami umowy na czas określony, również wynagrodzenie jest wypłacane przez agencję, a jedynie finansowane ze środków pracodawcy .

 

Atuty agencji pośrednictwa pracy tymczasowej
Przewiń na górę