Czym są zapady zasilania?

 

Zapad napięcia zasilającego to nagłe zmniejszenie napięcia zasilającego do wartości w przedziale od 90% do 1% napięcia deklarowanego Uс, po którym w krótkim czasie następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości. Umownie czas trwania zapadu napięcia wynosi od 10 ms do 1 minuty. Głębokość zapadu jest definiowana jako różnica między minimalną wartością skuteczną w czasie zapadu a napięciem deklarowanym. 

Skutki zapadów zasilania

zapady zasilaniaPodczas trwania zaburzenia, źródła zasilania, które w normalnych warunkach dostarczają energię do urządzenia nie wypełniają swojej funkcji lub wypełniają ją w ograniczonym zakresie. Redukcja napięcia lub jego zanik powoduje, że sprzęt nie otrzymuje ilości energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania. W konsekwencji prowadzi to do degradacji jego pracy, w krańcowym przypadku do przerwy w jego działaniu. Często stosowane są układy zabezpieczające, które odłączają zasilanie, gdy napięcie zmniejszy się poniżej zdatnego poziomu. Takie zabezpieczenie może zmienić zapady zasilania w długą przerwę w zasilaniu. Nie jest ona bezpośrednio spowodowana zapadem, lecz jest efektem zamierzonego, planowanego działania urządzeń zabezpieczających. Odbiornik może zostać odłączony przez układy zabezpieczające lub jego praca może być niewłaściwa, jeżeli napięcie osiągnie zbyt małą wartość lub jeżeli zapad będzie trwał zbyt długo. Efekty takiego przypadku mogą być bardzo znaczące z ekonomicznego punktu widzenia. Zwarciowe zapady napięcia zwykle posiadają znacznie większe głębokości niż zapady łączeniowe. Prąd płynący podczas zwarć jest często kilka (a nawet kilkadziesiąt) razy większy niż prąd dopuszczalny długotrwale, co powoduje duże spadki napięć na impedancjach poszczególnych elementów systemu. W konsekwencji dochodzi do znacznego obniżenia napięcia w poszczególnych obszarach sieci. Poziom występującego zapadu napięcia silnie zależy od: położenia punktu w systemie względem miejsca, w którym nastąpiło zwarcie, rodzaju zwarcia oraz od lokalizacji i mocy źródeł wytwórczych.

Całkowita eliminacja zwarć jest niemożliwa. Jednak istnieją sposoby, które pozwalają na zasadnicze zmniejszenie ich liczby, a w konsekwencji także częstość występowania zapadów napięcia oraz przerw w zasilaniu. Jest to bardzo efektywny sposób na poprawę jakości zasilania i wielu odbiorców sugeruje ten rodzaj działań jako oczywiste rozwiązania w przypadku występowania zaburzeń. Przykładami są: zastępowanie linii napowietrznych kablowymi lub stosowanie izolowanych przewodów w liniach napowietrznych.

 

Czym są zapady zasilania?
Przewiń na górę