Dlaczego warto zamówić geotechnika przed budową?

Kupno działki budowlanej i budowa domu łączy się z uzyskaniem wielu koniecznych pozwoleń, ekspertyz oraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów. Choć nie wszystkie z nich są wymagane, niektóre po prostu warto zrobić, ze względu na uniknięcie w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek. Jedną z bardzo ważnych spraw do załatwienia jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty na budowie jest wykonanie badania gruntu.

Czy badanie gruntu jest konieczne?

badania geotechniczneDlaczego profesjonalne badanie gruntu jest tak ważne? Ponieważ znajomość rodzaju i jakości gruntu naszej działki pozwoli na odpowiednie dopasowanie projektu domu, bądź też uniknięcie w przyszłości przykrych niespodzianek, jak pękanie ścian domu czy fundamentów. Poznając warunki gruntowe, jakie panują na działce, możemy w porę dostosować projekt domu i wprowadzić w nim konieczne zmiany, czasem niezbędne do spełnienia warunków budowy. Wyobraźmy sobie na przykład podnoszące się lustro wód gruntowych, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy. Posiadając taką wiedzę wcześniej, można skutecznie zabezpieczyć fundamenty przed działaniem wilgoci, zamiast później walczyć z problemem. Warunki gruntowe można określić mianem prostych, trudnych lub skomplikowanych. W przypadku tych pierwszych jeszcze do niedawna nie było wymagane zatrudnianie geotechnika, aby przeprowadził badania geotechniczne i wydał stosowną ekspertyzę. Inaczej było w przypadku warunków trudnych lub skomplikowanych. Obecnie prawo mówi, że to architekt decyduje o tym, czy badania geotechniczne gruntu muszą być wykonane. Mimo wszystko warto zaprosić na naszą działkę geotechnika lub geologa i dla własnego spokojnego sumienia zlecić wykonanie stosownych badań. To proste badanie pozwoli wykryć ewentualne istnienie gruntów o słabej nośności, możliwe wyrobiska żwiru, czy też szkody górnicze. Geotechnik sprawdzi także poziom wód gruntowych i ustali jak bardzo mogą się podnosić. Z jego pomocą możemy uniknąć wielu przykrych niespodzianek już na etapie budowy, oraz w późniejszym użytkowaniu budynku.

Samo badanie gruntu nie jest skomplikowane. Polega na zrobieniu kilku odwiertów (ich ilość zależy od rozmiarów działki) głębokości 4-6 metrów, z których pobierane są próbki gleby. Geotechnik jest w stanie ocenić jej poszczególne warstwy, a jeśli zajdzie potrzeba bardziej wnikliwej analizy, próbki wysyłane są i badane w laboratorium. Tak określany jest szczegółowy skład poszczególnych warstw, a wyniki takich badań mogą okazać się bardzo ważną wskazówką zarówno dla architekta, jak i wykonawców.

Dlaczego warto zamówić geotechnika przed budową?
Przewiń na górę