Dokonywanie dokładnych pomiarów

Praca w laboratorium jest nie tylko skomplikowana, ale przede wszystkim odpowiedzialna. Badaniom poddawane są różne nanocząstki. Dzięki zastosowaniu właściwych urządzeń, możliwe jest regularne badanie właściwości, takich jak: gęstość, wpływ różnych środowisk oraz wiele innych aspektów. Materiały o większych rozmiarach jest łatwiej zbadać, niż te o niewielkich rozmiarach. Wynika to głównie z różnicy między wielkością powierzchni, a objętością badanej substancji. Wielkość malutkich cząsteczek jest również ściśle powiązana z różnicą w gęstości, porowatości, ewentualnymi defektami oraz utleniania. 

W jaki sposób analizuje się cząsteczki?

analiza wielkości cząstekDokonane pomiary muszą charakteryzować się dużą, a nawet bardzo precyzyjną dokładnością. Aby tak było, stosuje się zróżnicowane sposoby w celu ustalenia podstawowych wartości. Analiza wielkości cząstek może być dokonana dzięki nowoczesnym metodom oraz urządzeniom. Jako największy postęp uznaje się doskonalenie regularnie i od dawna stosowanych metod. Kwestie, które ulegają innowacji to zminimalizowanie marginesu błędu przy dokonywaniu pomiaru, ogólny czas trwania całego procesu analizowania i oczywiście kwota, którą należy przeznaczyć na przeprowadzenie analiz pod każdym kątem. Jedną z metod, które stosowane są w zakresie analiz cząsteczek o różnej wielkości jest przesiewanie. Może odbywać się to na sucho lub na mokro. Przy tym sposobie stosuje się dodatkowo wspomaganie z zakresu pneumatyki. Inną, cały czas popularną metodą jest ta z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i skaningowego. Warto również pamiętać o zastosowaniu lasera, którego właściwości są przydatne w zasadzie w wielu dziedzinach życia, nie tylko w laboratoriach. Metod badania i analizy nanocząstek jest mnóstwo. Nie jest więc konieczne tworzenie nowych. Wystarczy jedynie udoskonalać te, które już powstały. W dzisiejszych czasach postęp technologiczny to umożliwia. Dlatego przeprowadzanie badań w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach jest coraz bardziej dokładne i pozbawione błędów.

Następstwem badania cząsteczek o różnej wielkości i gęstości jest ich dokładana analiza. Dzięki niej możliwe jest ustalenie udziału frakcji, rozkładu cząstek na poszczególne wielkości, frakcje pod- i nadziernowe. Każda z metod analizy pozwala na określanie cech cząsteczek w różnych rozpiętościach mikrometrów. W zależności od tego, jak wielka jest cząsteczka, wybiera się najbardziej dokładną metodę, by zyskać jak największą pewność co badanych właściwości. Właściwy dobór sposobu analizy prowadzi do niezbędnych ustaleń.

Dokonywanie dokładnych pomiarów
Przewiń na górę