Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości bez wątpienia ma wiele obowiązków. Jednym z nich jest pomoc w ustalaniu czynszu. Zarządcy nieruchomości znają rynkowe ceny najmu w ich okolicy. Rozumieją, jak ocenić cechy nieruchomości, aby znaleźć najlepszą cenę najmu, która pomoże właścicielowi wykorzystać inwestycję. Pobieranie czynszu także należy do raczej standardowych obowiązków.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

strategiczne zarządzanie najmemZarządcy nieruchomości tworzą zasady pobierania czynszu od najemców, które mogą obejmować czeki osobiste, płatności online lub gotówkę, która jest wysyłana pocztą, dostarczana w bezpieczne miejsce lub odbierana osobiście. Pobór czynszu sprowadza się do tego, która metoda skutkuje największą częścią terminowych płatności przy najmniejszym wysiłku zarówno ze strony zarządu, jak i najemców. Zarządca nieruchomości zajmie się również zaległościami w płatnościach, niezapłaconym czynszem oraz procesem eksmisji najemcy z powodu niepłacenia czynszu. Dlatego strategiczne zarządzanie najmem jest kluczowe przy różnych inwestycjach. Zarządcy nieruchomości ułatwią właściwą komunikację z najemcami w sprawie ewentualnych podwyżek czynszów. Będą doradzać właścicielom wady i zalety podnoszenia cen najmu w celu dostosowania się do stawek rynkowych , opłacenia utrzymania lub ulepszeń nieruchomości, dostosowania się do podwyżek podatków lub zwiększenia zysków. Firma zarządzająca nieruchomością powinna mieć jasną procedurę ściągania czynszu, która określa zasady ściągania czynszu, opłaty za zwłokę, sposób postępowania w przypadku braku zapłaty czynszu, sposób obsługi zaległych długów najemców i wypłaty środków z czynszu właścicielom. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy nieruchomości są wszystkie kwestie związane z najemcami, w tym znajdowanie i sprawdzanie kandydatów, komunikowanie i egzekwowanie warunków najmu, zarządzanie reklamacjami, postępowanie ze złymi najemcami i właściwe zarządzanie funduszami najemców. Zarządca nieruchomości zapewnia niezbędne wsparcie przy sprzedaży wolnych lokali w celu znalezienia najbardziej wykwalifikowanego najemcy dla danej nieruchomości. Pusta nieruchomość to zawsze zła wiadomość dla właściciela bo nie zarabia.  Dlatego zarządca musi dołożyć starań, aby znaleźć szybko nowych najemców.  Praca jako manager to także zarządzanie skargami od najemców.

Uznawany za jeden z największych problemów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, rozpatrywanie skarg najemców może pochłaniać dużo czasu i energii. Skarżący się najemca może zgłaszać obawy dotyczące utrzymania nieruchomości lub innych kwestii związanych ze społecznością, dotyczących najemców lub sąsiadów. Zarządca nieruchomości może wymagać od najemców składania pisemnych powiadomień za pośrednictwem korespondencji e-mail lub portalu dla najemców online.

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?
Przewiń na górę