Nowoczesne oczyszczalnie i separatory ścieków

Na obszarach przybrzeżnych, gdzie rurociągi kanalizacyjne są otoczone wodami gruntowymi, względnie stały przepływ można utrzymać nawet pod wysokim ciśnieniem, ponieważ system jest zasadniczo zwolniony z jakiegokolwiek dopływu wód gruntowych. Znaczna część zwiększonego zrzutu będzie stopniowa wraz ze wzrostem podaży ścieków, a znaczna część tego, co już jest magazynowane i oczyszczane, będzie również oczyszczana.

Separatory ścieków muszą być szczelne

separator ścieków przemysłowychStacje kontrolne należy umieszczać w wybranych odstępach czasu od działania istniejącego systemu. Operator zmienia liczbę pomp online, w zależności od poziomu laguny, w celu dostosowania przepływu. Oczyszczone ścieki są zakopywane w jednym z trzech zbiorników, które prowadzą do centrum kontroli. Linia cyrkulacyjna pobiera wodę z przepompowni i podaje ją do zbiornika. Nawadnianie w rolnictwie na terenach miejsko-rolnych usuwa oczyszczone ścieki, które wpływają do zbiornika na miejscu. System kanalizacji sanitarnej jest zwykle zaprojektowany w celu zapewnienia przepływu grawitacyjnego ścieków od momentu wejścia do systemu do jego ostatecznego zrzutu. Takie systemy są zwykle zaprojektowane w taki sposób, aby wytwarzały wystarczające ciśnienie, aby zapewnić przepływ ścieków przez system kanalizacyjny i jego drenaż, aby zapobiec tworzeniu się stałych sił w sieci. Jednocześnie musi być w nich zastosowany separator ścieków przemysłowych. Jeżeli trzeba wypompować ścieki, są one gromadzone w oczyszczalni ścieków i odprowadzane do sieci wodociągowej. System grawitacyjny obejmuje rury o długości kilometra, które mają na ogół średnicę od 6 do 48 cali, oraz przechwytywacze o średnicy od 36 do 120 cali. Mieszany system kanalizacyjny LRWWU wykorzystuje dziewięć stacji objazdowych CSO w celu zmniejszenia obciążenia systemu przechwytywania. Aby zabezpieczyć się przed uszkodzeniami spowodowanymi dużym przepływem, jest również wyposażony w konstrukcyjne struktury kontrolne (CSO) i bramki zamykające, które służą do uwalniania nadmiaru przepływów do rzeki, gdy poziom wzrośnie powyżej pojemności. Istnieje 20 bramek, które służą do sterowania przepływem i systemem zbierania podczas burzy.W ogólnym działaniu systemu transportu ścieków w kompleksie rurociągów kanalizacyjnych powstaje nierównowaga hydrauliczna zapewniająca wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne w granicach, zwykle przekraczających ciśnienie w otaczającej wodzie gruntowej.

Wykorzystuje ona pojemność rurociągów kanalizacyjnych jako rezerwuar, kontrolując przepływ płynu do punktu utylizacji poprzez przyspieszenie przepływu w niektórych odcinkach rur i opóźnianie przepływu w innych, aby w ten sposób utrzymać względnie równomierny przepływ do potrzeb projektowej wydajności kompleksu rurociągów i oczyszczalnia ścieków.

 

Nowoczesne oczyszczalnie i separatory ścieków
Przewiń na górę