Odzyskiwanie różnych typów odpadów przemysłowych

Segregowanie śmieci to podstawowa czynność, jaką możemy wykonać, by choć w niewielkim stopniu przysłużyć się do ratowania Planety. Nie jest to jednak czynność małej rangi – dobra segregacja śmieci zapewnia firmom utylizującym śmieci prawidłowe działanie i przetworzenie jak największej ilości odpadów. Jednak firmy przemysłowe i fabryki rocznie produkują tyle ton śmieci, że wymaga to użycia odpowiednich technik, by odzyskać takie odpady.

Jak odzyskuje się odpady przemysłowe?

odzysk odpadów przemysłowychPrzemysł to różne branże, które produkują różne odpady, w zależności od ich specyfiki. Można wyróżnić branżę spożywczą, kosmetyczną, petrochemiczną, budowlaną, drukarską i lakierniczą i wiele innych. Każda z tych branż produkuje inne odpady, wymagające innych metod recyklingu. Szczególnie ciężkie odpady wytwarza branża lakiernicza i drukarska, bowiem produkują one wiele odpadów płynnych, chemicznych, które ciężko zneutralizować. Równie ciężko o odzyskiwanie odpadów z branży petrochemicznej. Opony są produktem, dla których nie odnaleziono jeszcze konkretnej metody przetwarzania. Nie mniej jednak, żeby odzyskać te odpady i włączyć je ponownie do obiegu, często dzięki użyciu specjalnych metod, przerabia się je na jeden ze składników do produkcji paliwa. Na rynku istnieją specjalne firmy, które zajmują się takim działaniu jak odzysk odpadów przemysłowych. Swoje główne działania koncentrują na uzyskaniu jak największej ilości surowców, tak by mogły znaleźć swoją funkcję w ponownym obiegu. Odpady na początku trafiają do specjalnej sortowni. Stamtąd zaś, podzielone na grupy, trafią do odpowiednich miejsc utylizacji. Do odpadów, które bardzo ciężko recyklingować, należą przede wszystkim tworzywa sztuczna, w tym butelki PET. Po posortowaniu są one prasowane, tak by zmniejszyć ich objętość. Częściej niż na wysypisko trafiają one do firmy zajmującej się odzyskiem odpadów. Butelka PET w naturze może rozkładać się nawet ponad pięćset lat, dlatego też firmy utylizacyjne starają się nadać butelkom drugie życie. Mieli się je z użyciem specjalnych maszyn, a następnie z uzyskanych wiórów można uzyskać włókna poliestrowe. Co się zaś tyczy odpadów określanych jako niebezpieczne –  w tym przede wszystkim odpady chemiczne – przetewarza się je poprzez neutralizację. Recyklng odpadów odbywa się także poprzez proces spalania – tak postępuje się na przykład z odpadami pochodzącymi ze szpitali. 

Odzyskiwanie odpadów przemysłowych to zadanie szczególnie trudne. Jest to chyba jeden z poważniejszych problemów, z jakimi zmaga się świat. Nie mniej jednak są specjalne firmy, które opracowują metody przetwarzania odpadów. Dzięki nim materiały takie jak tektura, odpady chemiczne, a nawet plastik zyskują drugie życie.

Odzyskiwanie różnych typów odpadów przemysłowych
Przewiń na górę