Ogrzewanie wody z instalacji solarnej

Systemy zasilania fotowoltaicznego są jednym z najbardziej ekonomicznych, a jednocześnie ekologicznych rodzajów zasilania alternatywnego. Nie zużywają one bowiem żadnego źródła energii nieodnawialnej, i nie produkują odpadów szkodliwych dla otoczenia. Są jednocześnie tanie, i stosunkowo ogólnodostępne, a większe instalacje często generują zwrot kosztów zakupu sprzętu ledwie w kilka lat.

Fotowoltaiczny system ogrzewania wody

panele słoneczne do ciepłej wodyNiewiele osób jednak zdaje sobie sprawę iż systemy fotowoltaiczne mogą być również wykorzystywane jako system grzewczy. Wielu właścicieli już funkcjonujących instalacji fotowoltaicznych wyposaża się również w panele słoneczne do ciepłej wody, rozbudowując infrastrukturę i powiększając całą instalację, jednocześnie zwiększając jej wielozadaniowość. Panele przeznaczone do systemów grzewczych działają odmiennie od kolektorów służących do generowania prądu elektrycznego. Konwertują one bowiem energię słoneczną na cieplną, a następnie wykorzystują ją do ogrzewania wody w podłączonym ciągu wodnym. Owy ciąg może być linią ciepłowniczą, która zapewnia ogrzewanie do części lub całości obiektu, lub też ciągiem wodnym, w którym panele służą jako źródło ciepłej wody w budynku. Z racji iż ogrzewana woda wykorzystywana jest najczęściej w obiegu lub zużyciu ciągłym, instalacje grzewcze są znacznie prostsze niż energetyczne, nie wymagając ogniw i akumulatorów by przechowywać generowaną energię. Niektórzy właściciele zaopatrują się jednak w zbiorniki na ogrzewaną wodę, podobne do starego typu pieców energetycznych, w ten sposób zapewniając sobie stały dostęp do ciągle ogrzewanej wody. Ogrzewanie domowe, natomiast, działa w zamkniętym obiegu wodnym i może być wykorzystywane skutecznie nawet przy niewielkiej ilości kolektorów, przeznaczonych do gromadzenia energii cieplnej. Panele konwertujące promienie słoneczne na ciepło są dość podobne do standardowych paneli energetycznych, i mogą być używane zamiennie z takowymi, jak również wykorzystywać wszystkie akcesoria i podsystemy które służą do zapewnienia optymalnej pracy systemu kolektorów.

Mogą więc z łatwością być zamontowane na dachu budynku czy na obrotowych pylonach, często stosowanych w elektrowniach słonecznych i nie wymagają odmiennego typu urządzeń dodatkowych. Bardzo niestandardową, aczkolwiek przydatną funkcją fotowoltaicznych systemów grzewczych jest możliwość wykorzystania zasobów baterii słonecznych w przypadku gdy nasłonecznienie zewnętrzne jest niewystarczające do generowania optymalnej ilości energii cieplnej.

Ogrzewanie wody z instalacji solarnej
Przewiń na górę