Podstawy systemu nawadniającego – elektrozawory

Głównymi elementami każdego automatycznego systemu nawadniającego to element odpowiadający za sterowanie, zraszacze oraz elektrozawór. Zawór steruje określoną grupą zraszaczy, które są usytuowane w zależności od rodzaju ogrodu i nawadnianych roślin. Elektrozaworem steruje program nawadniania wymagający podstawowych instrukcji automatycznej pracy dotyczących okresu podlewania. Elektrozawór musi mieć jednak dostęp do energii elektrycznej.

Jak działają elektrozawory do podlewania?

elektrozawór rain birdElektrozawory sterowane stanowią kombinację bezpośredniego i pośredniego uruchamiania i są sterowane głównie pilotem. Tryb działania elektrozaworu zależy od podłączenia do układu płynów. Bezpośrednio sterowane elektrozawory nie wymagają minimalnego ciśnienia roboczego dla funkcji przełączania. Zawory sterowane pilotem działają zgodnie z zasadą różnicy ciśnień i wykorzystują ciśnienie średnie do otwierania i zamykania zaworu. W tym przypadku konieczne jest odpowiednie minimalne ciśnienie robocze jako ciśnienie różnicowe. Element uszczelniający jest połączony z rdzeniem. Po wyłączeniu zasilania zawór jest zamykany, a rdzeń z uszczelką jest dociskany do ośrodka zaworu. Wzrost ciśnienia powoduje zmniejszenie siły wymaganej do otwarcia zaworu. Jeżeli różnica ciśnień między wlotem i wylotem jest większa niż maksymalna wartość, dla której zaprojektowano elektrozawór, może się otworzyć. Do nawadniania ogrodu nadają się wszystkie sterowane pilotem elektrozawory. Szczególnie polecany jest elektrozawór Rain Bird. Należy jednak działać zgodnie i instrukcją użytkowania. Należy uważać na zbyt wysokie temperatury, aby nie uszkodzić struktury. Elementy zaworów są w dużej mierze wykonane z poliamidu, który pochłania wilgoć, co jest ważne w przypadku podłączenia do napięcia. Zawory należy zawsze instalować w taki sposób, aby skroplona woda zawsze mogła szybko wyschnąć lub, co jeszcze lepsze, w ogóle się nie pojawiła. Montaż ich powinien następować tylko w suchych pomieszczeniach. Zawory muszą być tak zainstalowane, ażeby były chronione przed mrozem lub powinny zostać rozmontowane zimą, jeśli istnieje ryzyko mrozu w danym miejscu. 

Zawory elektryczne wykorzystują siłownik z elektromagnesem, który jest połączony z elementem uszczelniającym. Gdy elektromagnes jest wyłączony, sprężyna naciskowa utrzymuje zawór zamknięty, dociskając tłok zaworu do ośrodka zaworu. W celu otwarcia zaworu tłok musi zostać uniesiony z gniazda zaworu wyłącznie za pomocą napędu elektromagnetycznego. Siła wymagana do otwarcia zaworu od siły sprężania, wielkości ośrodka zaworu i maksymalnej różnicy ciśnień, w momencie gdy zawór jest zamknięty.

Podstawy systemu nawadniającego – elektrozawory
Przewiń na górę