Praca elektryka w zakładzie przemysłowym

Zakłady przemysłowe wyposażone są zazwyczaj w różnego rodzaju maszyny, które służą do prowadzenia produkcji. We współczesnym przemyśle niemal wszystkie takie maszyny są zasilane prądem elektrycznym, począwszy od elementów sterujących po same duże napędy składające się z silników elektrycznych połączonych przekładniami z mechanizmami produkcyjnymi. Nie ma się zatem co dziwić, że w większości dużych zakładów do utrzymania ruchu na produkcji konieczne jest zatrudnienie elektryka.

Zadaniem elektryka jest prowadzenie prac kontrolnych i pomiarowych

prace kontrolno pomiaroweElektrycy zatrudnieni w firmach przemysłowych muszą zajmować się bieżącą konserwacją układów elektrycznych w firmie, a także dbać o bezpieczeństwo pracy z tymi urządzeniami pod kątem porażenia prądem. Wypadki z udziałem prądu w zakładach pracy zdarzają się często, a główną ich przyczyną są właśnie zaniedbania w tym zakresie. Elektryk na bieżąco wykonuje prace kontrolno pomiarowe pod kątem bezpieczeństwa całej instalacji elektrycznej w zakładzie. Sprawdza zabezpieczenia pod kątem ich sprawności i działania, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości wymienia uszkodzone elementy na nowe. W przypadku awarii urządzeń elektrycznych elektryk powinien być także pierwszym pracownikiem, który będzie na miejscu, aby zabezpieczyć teren. Niektóre urządzenia, w momencie awarii mogą mieć przebicie prądu na obudowę, co mogłoby być niebezpieczne, w przypadku bezpośredniego kontaktu. Elektryk najpierw musi sprawdzić takie urządzenia, po czym odłączyć je od prądu. Elektryk jest obecny także podczas podłączania danego urządzenia z powrotem do sieci. Na stanowisku elektryka zatrudnia się oczywiście kompetentne osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia, świadczące o ich kwalifikacji. Niezbędne do pracy są także urządzenia kontrolno-pomiarowe, które każdy elektryk musi umieć obsługiwać, aby przy ich pomocy stwierdzić występującą awarię. Zakres obowiązków elektryków jednak na tym się nie kończy, bo dochodzą do tego także inne rzeczy związane oczywiście z prądem.

Jak widzimy praca elektryka w każdym zakładzie przemysłowym jest niezbędna. Tylko ich obecność może zagwarantować bezpieczeństwo pozostałej części personelu, pod warunkiem oczywiście, że będzie on z należytą starannością wykonywał swoje obowiązki. To wszystko tłumaczy duży popyt na usługi elektryków w firmach. Myślę, że każdy elektryk może liczyć na odpowiednie zatrudnienie i godziwą pensje niemal w każdym zakładzie pracy. Stąd też właśnie niska liczba elektryków bez pracy, którzy rejestrują się w urzędach. To generalnie dobry zawód.

 

Praca elektryka w zakładzie przemysłowym
Przewiń na górę