Przepompownia tryskaczowa – zastosowanie

Wszelkiego rodzaju budynki, jak bloki mieszkalne lub przestrzenie fabryczne muszą być wyposażone w armaturę przeciwpożarową. Tego typu rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa konkretnej przestrzeni. Wszelkie realizacje tego typu zostają uwzględnione w projekcie architektonicznym. Bez tego nie ma mowy o jego zatwierdzeniu. Także gotowy budynek podlega nadzorowi inspekcji przeciwpożarowej, której zadaniem jest stwierdzić, czy wykonanie elementów, ich rodzaj oraz umiejscowienie spełniają wytyczne.

Pompownia w pomieszczeniach z armaturą przeciwpożarową

pompownie tryskaczowePoprzez odpowiednie umiejscowienie i zastosowanie właściwych zabezpieczeń, możliwe jest stworzenie funkcjonalnej, wytrzymałej przestrzeni, w której wykorzystywane są pompownie tryskaczowe. Jest to dość szerokie pojęcie, związane z armaturą przeciwpożarową. Mogą to być również elementy zewnętrzne, jak hydranty. Różnego rodzaju przestrzenie użytkowe i mieszkalne zobowiązane są do posiadania odpowiedniego miejsca, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczej. Dlatego hydranty, czy ogólnie rozumiana armatura pożarnicza wchodzą w skład elementów podlegających inspekcji odpowiednich organów. NA podstawie przeprowadzonych badań, złożony zostaje tak zwany inspektorach przeciw pożarniczy, a wszelkie, niezbędne informacje, dotyczące rodzaju elementów armatury przeciwpożarowej przedłożone do komendanta straży najbliższej jednostki straży państwowej. Na wypadek wystąpienia pożaru, posiada on szczegółową wiedzę na temat elementów, które mogą pomóc w przeprowadzeniu akcji gaśniczej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest redukcja zniszczeń w wyniku pożaru, jak również zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników danej przestrzeni. Najczęściej armatura przeciwpożarowa występuje bezpośrednio w budynku, dlatego niezbędne są odpowiednie systemy ochronne, które pozwalają na nienaruszenie pomieszczenia przez minimum 60 minut. Dlatego nie tylko elementy przeciwpożarowe, ale również rozwiązania w postaci drzwi i elementów pomieszczenia są poddawane inspekcji.

Projekty architektoniczne muszą przewidywać poszczególne rozwiązania, wspierające akcje gaśnicze. Nie chodzi tylko o elementy takie, jak gaśnice, plany ewakuacyjne i przestrzenie wyznaczone dla pracowników, czy mieszkańców bloku, stanowiące punkt zbiórki na wypadek pożaru, ale również chodzi o armaturę przeciwpożarową, która pozwala na sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczych, celem redukcji poziomu zniszczeń i łatwiejszego opanowania ognia. Tego typu rozwiązania podlegają inspekcji.

Przepompownia tryskaczowa – zastosowanie
Przewiń na górę