Przyszłość rozwiązań bazujących na fotowoltaice

W obecnej sytuacji ekonomicznej niezbędnym jest wdrażanie nowoczesnych technologii, które pozwolą odciążyć przestarzałe systemy wytwarzania energii elektrycznej. W chwili obecnej w niektórych państwach bowiem nadal energia elektryczna jest wytwarzana w oparciu o spalanie paliw stałych takich jak drewno czy węgiel. Przepisy międzynarodowe wymagają jednak obniżenia emisji gazów cieplarnianych, które przedostają się do atmosfery w skutek spalania wcześniej wspomnianych paliw.

Wzrost sprawności paneli fotowoltaicznych

fotowoltaikaŻeby to osiągnąć potrzebne są nowoczesne rozwiązania, które pozwolą rozproszyć źródła wytwarzania energii oraz odciążyć tradycyjne kopalnie. W tym celu coraz powszechniej stosowane są odnawialne źródła energii. Do tego grona zaliczyć można chociażby turbiny wiatrowe, turbiny wodne, energetykę geotermalną, pompy ciepła, biogazownie, kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne. Warto dodać, że obecnie najbardziej perspektywiczna jest energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika, która ma przed sobą szczególne perspektywy rozwoju. Jest to spowodowane spadkiem cen produkcji oraz zakupu ogniw, które składają się na panel fotowoltaiczny. To z kolei jest spowodowane upowszechnianiem się technologii oraz wzrostem ilości podmiotów zajmujących się produkcją tego typu rozwiązań. Nie bez znaczenia jest również fakt dostępności programów operacyjnych krajowych oraz międzynarodowych, które wspierają rozwój tej technologii. Podmioty prywatne mogą bowiem liczyć na dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych oraz ich instalacji. Oprócz dotacji, które mogą sięgać często kilkudziesięciu procent kosztów kwalifikowanych dostępne są również kredyty na warunkach preferencyjnych. Inwestycja w instalacje fotowoltaiczną zwraca się przeważnie w trakcie kilku lat. Cała instalacja może być użytkowana przez co najmniej dwadzieścia pięć lat co sprawia, że jest to opłacalne rozwiązanie. Uwzględniając podwyżki zakupu energii elektrycznej coraz więcej podmiotów prywatnych decyduje się na ograniczenie poboru z sieci przesyłowej. Instalują oni na swoim terenie przydomowe elektronie wiatrowe czy właśnie panele fotowoltaiczne.

Pozwala to w znacznej mierze ograniczyć pobór z sieci elektroenergetycznej. W określonych przypadkach panele fotowoltaiczne czy układy hybrydowe są w stanie zapewnić więcej energii niż zużywa obiekt. W takim przypadku nadmiar może być magazynowany w specjalnie do tego celu przystosowanych akumulatorach lub odsprzedawany do sieci. Odsprzedaż do sieci wiąże się z koniecznością zainstalowania dwukierunkowego licznika energii elektrycznej. Osoba, która decyduje się na takie rozwiązanie nazywana jest prosumentem.

Przyszłość rozwiązań bazujących na fotowoltaice
Przewiń na górę