Rynek finansowy i wyzwania dla adwokata

Zmiany na rynku finansowym, decyzje krajowych i międzynarodowych trybunałów, sprawiają że otwiera się nowa furtka dla działalności adwokackich, orientujących się w sprawach rynku bankowego i finansowego. Poza głośnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych ten sam organ, kilka tygodni wcześniej ogłosił wyrok w sprawie interpretacji ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie proporcjonalnego zwrotu wszystkich kosztów kredytowych w związku ze wcześniejszą spłatą zobowiązania kredytowego.

Dobry adwokat i wyrok TSUE

adwokat z dzierżoniowaArtykuł 49 paragraf 1 ustawy o kredycie konsumenckim głosi, że wraz ze wcześniejszą spłatą zobowiązania kredytowego proporcjonalnie mają zostać rozliczone wszystkie opłaty kredytowe, nie tylko odsetki, ale również prowizje, opłaty przygotowawcze, marże, opłaty za uruchomienie. Ustawa o kredycie konsumenckim obowiązuje od 12 maja 2011 roku. Wykładnia zasad rozliczania kredytów w przypadku wcześniejszej spłaty była przez banki i instytucje finansowe rozliczana z pominięciem zasad wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim. Wyrok TSUE, interpretacja Rzecznika Finansowego i UOKiK nie pozostawiają złudzeń. Klientom należy się zwrot prowizji od źle naliczonych całkowitych kosztów kredytów. Banki i instytucje finansowe proporcjonalnie rozliczały odsetki, natomiast w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu życzyły sobie spłaty całości zobowiązania wynikających z pozostałych opłat: prowizji, opłat za uruchomienie i opłat przygotowawczych. Pewien adwokat z Dzierżoniowa zajmuje się trudnymi sytuacjami prawnymi pomiędzy jego klientami a bankami i instytucjami finansowymi. Pierwszym etapem jest analiza dokumentów. Adwokat na ich podstawie wylicza, czy bank lub instytucja finansowa prawidłowo, tj. w myśli ustawy o kredycie konsumenckim, wyliczył bądź wyliczyła całkowitą kwotę do spłaty. Jeżeli nie, przygotowuje pismo, które adresowane jest do danej instytucji. W przypadku niezastosowania się instytucji do żądania reklamacyjnego klienta sprawa jest kierowana do państwowego organu polubownego rozstrzygania sporów Rzecznika Finansowego, albo jest kierowana do Sądu.

Nie jest powiedziane, że tego typu sprawy, nawet pomimo wielokrotnych decyzji polskich sądów i europejskich trybunałów na korzyść konsumentów, są sprawami łatwymi. Banki bronią się rękami i nogami przed koniecznością wypłacania klientom zwrotów z tytułu źle rozliczonej całkowitej kwoty do zapłaty w związku ze wcześniejszą spłatą zobowiązań konsumenckich i nie zapowiada się, żeby złożyły broń.

Rynek finansowy i wyzwania dla adwokata
Przewiń na górę