Silnik elektryczny jako napęd maszyn

W każdym zakładzie przemysłowym zachodzi konieczność wdrażania innowacji, które umożliwiają optymalizację zużycia mediów. W ten sposób ograniczone są koszty prowadzenia działalności oraz maksymalizowany jest zysk. Warto dodać, że obecnie z roku na rok energia cieplna czy elektryczna jest coraz droższa. Właśnie dlatego na terenie fabryk tak ważnym jest żeby wykorzystywać nowoczesne technologie, które umożliwiają obniżenie ich zużycia.

Sprawność nowych silników elektrycznych

nowe silniki elektryczneW tym celu wprowadzane są elementy automatyki przemysłowej, które pozwalają zwiększyć wydajność przy jednoczesnym uniezależnieniu się od czynników losowych. Warto dodać, że przed wprowadzeniem danego rozwiązania przeważnie przeprowadzany jest audyt, który ma na celu wskazanie potencjalnych ścieżek, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia założonego celu. Czasami potrzebna jest modernizacja parku maszynowego. W tym celu zamawiane są nowe silniki elektryczne napędzające poszczególne maszyny czy linie technologiczne. Nowoczesne silniki elektryczne posiadają bowiem znacznie lepszą sprawność oraz wydajność. Jest to niezwykle ważne ponieważ duże maszyny potrzebują do swojego działania dużą moc. W przypadku, gdy różnica pomiędzy obecnie używanym silnikiem a nowym sięga kilkunastu procent sprawności może się okazać, że jest to bardzo duża strata dla przedsiębiorstwa. Co więcej jeśli w przedsiębiorstwie wykorzystywanych jest kilka takich silników efekt ten się wzmaga. Może się okazać, że rocznie straty sięgają kilkuset lub nawet kilku milionów określonej waluty. Przeliczając to na koszt poszczególnych elementów może się okazać, że dana inwestycja jest w stanie się zwrócić w bardzo krótkim czasie. Znane są przypadki, że zakup nowych silników zwrócił się w ciągu roku. Po tym okresie przedsiębiorca zaczyna zarabiać. Jest to tylko jeden z przykładów możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego. Oprócz nowych silników czy maszyn można również zastosować nowe metody sterowania.

Pozwalają one na bardziej wydajne wykorzystanie potencjału poszczególnych linii technologicznych. W ten sposób osiągane są długofalowe korzyści, które polegają na zmniejszeniu poboru mediów energetycznych z sieci. Co więcej na terenie fabryk coraz częściej wykorzystywane są również alternatywne źródła energii takie jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Pozwalają one ograniczyć konieczność poboru energii z sieci. Media są bowiem wytwarzane w pewnej wielkości na miejscu co sprawia, że maleją koszty związane z ich poborem. Jak widać fabryki są polem do popisu jeśli chodzi o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.

Silnik elektryczny jako napęd maszyn
Przewiń na górę