Sposoby na legalne importowanie z Chin

Przedsiębiorcy planujący zwiększenie konkurencyjności własnej firmy na rynku ogólnokrajowym, coraz częściej podejmują decyzję odnośnie importu towarów z Chin i innych azjatyckich krajów. W przypadku, kiedy towary są sprowadzane z krajów nienależących do Unii, konieczne jest przejście odprawy celnej. Dlatego przed podjęciem decyzji odnośnie współpracy z chińskimi kontrahentami, powinniśmy nieco dokładniej poznać zasady dotyczące importu oraz obowiązujące przepisy.

Zasady legalnego importu

jak importować z chin legalnieWyjątkowo atrakcyjne ceny oferowane przez chińskich producentów często mogą być bardzo zachęcające. Z tego powodu może się zdarzyć, że zapomina się o sprawdzeniu rzetelności takich kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy handlowej. Niestety w przypadku chińskich producentów konieczne jest dokonanie przedpłaty, w efekcie czego warto sprawdzić jakie są opinie na temat danej firmy oraz jakości sprzedawanych przez nią produktów. Opinie na temat firm, które działają od dłuższego czasu, możemy znaleźć na różnego typu forach internetowych. I choć pozytywne opinie nie muszą być gwarancją, że i w naszym przypadku współpraca z kontrahentem będzie owocna, to jednak pozwoli nam na wstępne odrzucenie ofert nieuczciwych przedsiębiorców. Warto wiedzieć jak importować z chin legalnie. Przed rozpoczęciem współpracy z danym kontrahentem, warto ustalić dokładniej, w jaki sposób będzie dokumentowana taka transakcja. Podstawą ujęcia takiego wydatku w kosztach firmy będzie poprawnie wystawiona faktura. Dlatego warto wcześniej ustalić, w jakim języku zostanie ona wystawiona, ponieważ konieczne będzie jej przetłumaczenie. Oprócz tego produkty importowane z terenów spoza Unii Europejskiej powinny przejść odprawę celną, w czasie której będzie ustalona wartość podatku VAT oraz cła. Konieczne jest także dostarczenie niezbędnych do odprawy dokumentów do agencji celnej. W przypadku, kiedy czegoś zabraknie, towar może zostać odesłany do Chin. Dlatego wielu importerów decyduje się na skorzystanie z usług specjalnych firm zajmujących się wszelkimi formalnościami.

Istotne jest to, aby nie sprowadzać towarów z podrobionymi znakami towarowymi, ponieważ nie mogą być one dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim. W czasie odprawy wystawiane są dokumenty PZC albo SAD, które są podstawą do księgowania. Ostateczna wysokość opłat celnych będzie uzależniona od wartości towaru, kosztów transportu, rodzaju towaru oraz kosztów ubezpieczenia. Jednocześnie wskazane w dokumentach cło będzie można zaliczać do kosztów firmy, odliczyć można także podatek VAT, co jest dużą korzyścią.

Sposoby na legalne importowanie z Chin
Przewiń na górę