Trwałość nawierzchni drogowych w zależności od zastosowanego asfaltu

Nawierzchnia bitumiczna to dość znany i powszechnie stosowany materiał, który używa się do budowy nawierzchni drogowych. Większość dróg w Polsce jest zbudowana w tej technologii. Sama mieszanka użyta do budowy takiej nawierzchni składa się głównie z kruszywa mineralnego, połączonego ze sobą, a raczej sklejonego, przy pomocy asfaltu drogowego, będącego w tej mieszance lepiszczem. Poza tymi składnikami istnieją także inne, takie jak wypełniacze mineralne i dodatki, jednak największy wpływ na trwałość ma asfalt.

Nowoczesne i trwałe asfalty drogowe

trwały asfalt drogowyAsfalt stanowi coś w rodzaju kleju w mieszance. Można się domyślić, że właśnie od właściwości i wytrzymałości takiego kleju będzie zależeć także końcowa wytrzymałość całej mieszanki. Dobry i trwały asfalt drogowy wpływa na niemal wszystkie parametry gotowej masy bitumicznej. Wprawdzie wytrzymałość skał użytych w mieszance także ma znaczenie, jednak bez asfaltu po prostu by one się rozsypały. Asfalty to produkt rafinacji ropy naftowej, a konkretnie jedne z jego najniższych pokładów. Asfalt do niedawna był uważany nawet jako odpad po rafinacji ropy, jednak dzisiaj już tak się nie uważa i stosuje się go nie tylko do budowy dróg, ale także do uszczelnień budynków. Standardowe asfalty drogowe uzyskiwane w procesie rafinacji dzieli się na kilka kategorii w zależności od ich twardości i temperatury mięknienia. Zazwyczaj tych kategorii jest kilka i stosuje się je w zależności od konkretnej warstwy nawierzchni, które chcemy wbudować. Tak się jednak składa, że ta pula została dość mocno powiększona dzięki zastosowaniu technologii modyfikacji asfaltu drogowego. Rafinerie poza standardowym podziałem uzyskiwanym w technologii rafinacji, wprowadziły na rynek o wiele bardziej wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne asfalty modyfikowane polimerami. Poprzez zastosowanie dodatków można w dowolny sposób zmodyfikować strukturę asfaltu, tak aby uzyskać konkretne, wymagane właściwości. Te asfalty są lepsze pod każdym względem od asfaltów klasycznych.

Nie muszę chyba także mówić jak taki ulepszony asfalt wpływa na nawierzchnie asfaltową. Badania dowodzą, że ich użycie w nawierzchnia zwiększa znacząco jej trwałość. Taka droga jest dużo bardziej odporna na warunki atmosferyczne, a także na obciążenie ruchem. W nawierzchniach z zastosowaniem ulepszonych asfaltów nie powstają koleiny, a także nie występują w nich spękania związane z okresem zimowym. Oczywiście takie asfalty są dużo droższe niż klasyczne, jednak w bilansie zysków, jakie możemy dzięki nim osiągnąć, nie wyglądają tak źle. 

Trwałość nawierzchni drogowych w zależności od zastosowanego asfaltu
Przewiń na górę