Zasady określania stres ochronnych

Woda przeznaczona do spożycia powinna mieć odpowiednie parametry oraz być wydobywana z odpowiednich źródeł. Istnieje prawo wodne, które narzuca obowiązek ustanowienia stref ochronnych ujęć wody. Jest to obszar, z którego nie będziemy mogli korzystać w dowolny sposób. Trzeba o niego odpowiednio dbać, by woda, która znajduje się w jego zasięgu nie została zanieczyszczona i nadawała się do spożycia.

Czym jest strefa ochronna?

strefa ochronna ujęć wodyKiedy chcemy określić zasięg terenu strefy ochronnej musimy kierować się odpowiednio zebranymi danymi. W związku z tym ważne jest by określić budowę geologiczną terenu, głębokość na której znajduje się woda, głębokość źródła wody, kierunki i prędkość z którą się przemieszcza, jej cechy fizyczne i chemiczne oraz obecność bakterii, a także zasięg danego zbiornika. Strefa ochronna ujęć wody dzieli się na pośrednią i bezpośrednią. Przy pierwszej jak i przy drugiej musimy przestrzegać odpowiednich zasad. Powinniśmy między innymi ograniczyć wprowadzanie ścieków do tych ziem, a także wydobywania z nich materiałów. Nie powinniśmy również wycinać roślin oraz zmieniać terenu. W strefie półśredniej ważne jest również by ograniczyć jakiekolwiek kąpiele, a także pranie, organizowanie ognisk czy obozowisk. Dodatkowo powinniśmy pamiętać, żeby nie stosować szkodliwych substancji, takich jak nawozy płynne. Teren ochrony pośredniej w wypadku studni wierconych może dochodzić do nawet 100 metrów. Wszystko zależy od głębokości zbiornika i ukształtowania terenu. Jeśli chodzi o strefę bezpośrednią, tutaj zakazy są bardziej rygorystyczne. Obejmują one tą część zbiornika, z której pobiera się wodę, a także wszystkie urządzania, które to umożliwiają. Na tych terenach nie można wykonywać żadnych prac, jeśli nie są ona bezpośrednio związane z naprawą studni. Jest to zazwyczaj obszar, który mierzy nawet do 20 metrów, jeśli w okolicy znajduję się naturalne ujęcie wód podziemnych. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, ze strefa bezpośrednia powinna zostać odpowiednio ogrodzona. Wszystkie te zasady są dokładnie określone w rozporządzeniu, które wydał Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Oczywiście za niewypełnienie ich grozi kara, dlatego warto skonsultować się ze specjalistami, którzy pomogą nam ocenić teren i odpowiednio go zabezpieczyć.

Na świecie jest coraz mniej wody pitnej, z której możemy korzystać. W związku z tym tak ważne jest odpowiednie zabezpieczanie naturalnych ujęć. Jeśli zostaną ona naruszone nie będzie możliwe przywrócenie ich do pierwotnego staniu. Warto stosować się do wszystkich ograniczeń, które dotyczą strefy ochronnej, tak by nie tylko dawać przykład innym, ale również zadbać o naszą planetę i przyszłe pokolenia.

Zasady określania stres ochronnych
Przewiń na górę